POLITICA CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

1.   CINE SUNTEM

 

STAR BEST CO 97 IMPEX S.R.L., persoană juridică română, având sediul în București, Sector 6, Bd. Ghencea nr. 79, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/855/1996, având CUI 8870950, email: contact@rombaby.ro, telefon 0735 216 906, (denumită în continuare „Societatea” sau „Platforma” sau „Operatorul”) este operator de date cu caracter personal.

Prezenta politică are rolul de a informa persoanele vizate cu privire la condițiile în care sunt procesate datele cu caracter personal de către Platforma. Această politică este valabilă pentru toate activitățile specifice ale societății realizate prin intermediul site-ului nostru.

Folosirea serviciilor oferite de Societate se poate face doar după luarea la cunoștință a acestor politici.

Platforma nu este destinată minorilor sub 16 ani și nu poate fi utilizată de aceștia.

 

2.   DefiniȚii

În cadrul prezentei politici, termenii menționați vor avea sensurile specificate mai jos:

 1. Date cu caracter personal ale persoanei vizate” – orice informație referitoare la o persoană care poate fi identificată direct sau indirect din aceste informații (de ex. nume, prenume, adresă de e-mail, cont bancar);

 2. Autoritate de supraveghere – înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru având competența de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal din UE în a carei jurisdicție își are sediul și efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal Platforma, în calitate de operator, sau persoana împuternicită de către Platformă;

 3. Prelucrareînseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 4. Operator” – persoana juridică, cum este în situația de față Platforma, sau persoana fizică care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 5. Consimțământ” al persoanei vizate - înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 6. „Încălcarea securității datelor cu caracter personal” – înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

 7. ”Regulament” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor  cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

3.     Prevederi cu caracter general

Întrucât prețuim confidențialitatea informațiilor Dvs., Operatorul se obligă să respecte dispozițiile prezentei politici, precum și prevederile menționate în Regulament și normele prevăzute în dreptul intern în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, securitatea și confidențialitatea acestora.

În cazul în care vom modifica această politică, vă vom anunța pe această pagină și vă vom informa (ex. prin e-mail sau prin intermediul Platformei). Dacă nu sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate a datelor sau nu veți fi de acord cu modificările acesteia, vă puteți închide contul, accesând setarea contului și selectând ștergerea.

 

4.     Obiectul, durata, natura, scopul, tipul de date cu caracter personal Prelucrate

Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (exemplu: numele, prenumele dvs.) sau indirect (exemplu: în funcție de profilul pe care îl creăm pentru a vă transmite oferte personalizate). Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi preferințele și obiceiurile dvs. la cumpărături, IP-ul computerului dvs.), dar asociate cu persoana dvs., ne ajută să vă putem identifica. Astfel, toate acestea se circumscriu noțiunii de ”date personale”.

Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dvs., convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătatea dvs. și date genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre convingeri, viața sau orientarea sexuală, opiniile politice, apartenența la sindicate, informații despre sănătate, date genetice sau biometrice sau despre infracțiuni.

 

Date pe care le primim direct de la Dvs

Cand vă deschideți un cont pe Platformă

Vă putem crea un cont de client pe Platformă doar dacă ne oferiți obligatoriu datele de mai jos fie (a) în procesul de solicitare de către dvs. a deschiderii unui cont de client nou, fie (b) ca urmare a plasării unei comenzi, pentru prima dată în Platformă (iar noi, cu această ocazie, vă activăm un cont de client pentru a putea onora comanda dvs.):

 

Puteți să vă deschideți un cont pe Platformă doar dacă ne oferiți următoarele date personale:

·      Nume si prenume;

·      Telefon;

·      e-mail;

 

Alternativ, vă veți putea crea un cont de client prin logarea în contul dvs. de Facebook sau Google, utilizând e-mail-ul sau numărul de telefon și parola din acea rețea de socializare.

 

Temeiul prelucrării este stabilirea și începerea unei relații contractuale.

Când faceți cumpărături în Platformă

De fiecare dată când lansați o comandă, vom colecta și prelucra următoarele date:

 • nume și prenume;

 • ID comandă;

 • adresă de livrare;

 • număr de telefon.

 

Totodată, vă putem trimite informări prin email cu privire la stadiul comenzii Dvs.

 

Temeiul prelucrării este executarea contractului.

Când faceți plata unei facturi aferente serviciilor prestate de către noi

De fiecare dată când efectuați o plată către noi putem prelucra următoarele date:

 • nume și prenume;

 • adresă;

 • cont bancar sau număr de card;

 • ID comandă;

 

Când faceți plata cumpărăturilor prin utilizarea cardului bancar, Platforma nu va procesa detaliile pentru autorizarea plății 3D secure. Aceste date vor fi procesate doar de către entitatea de autorizare a tranzacției sau de către o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de identificare a cardului, despre a cărei identitate veți fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosiți pentru plata online. În acest sens se prelucrează doar următoarele date pe care le trimitem către partenerul de autorizare a plăților/tranzacțiilor online:

 • nume, prenume;

 • ID comandă;

 • data inițierii tranzacției, data finalizării;

 • ID tranzacției; situație plată (plată efectuată/neefectuată);

 • suma tranzacționată (după caz).

 

Temeiul prelucrării este executarea contractului.

 

 

În cazul unor retururi/anulării de comenzi, colectăm și prelucrăm, în vederea restituirii banilor plătiți pentru produsele returnate/comenzile anulate:

 • IBAN-ul și banca la care aveți deschis contul bancar

 

Temeiul prelucrării este executarea contractului.

Livrare produse

Vom livra produsele comandate prin intermediul partenerilor noștri cu care vom partaja:

 • nume, prenume;

 • adresă de livrare;

 • telefon;

 • valoarea sumei plătibilă cu ramburs, dacă este cazul.

 

Temeiul prelucrării este executarea contractului.

Campanii promoționale

Pentru campaniile online derulate pe Platofrmă putem colecta, în funcție de specificul campaniei, următoarele date necesare participării dvs.:

 • nume și prenume;

 • adresă de e-mail; și/sau

 • data nașterii; și/sau

 • număr de telefon.

 

Temeiul prelucrării este consimțământul.

Contabilitate și raportări

Prelucrăm datele dvs. (cele indicate în facturile fiscale) pentru menținerea evidențelor contabile, pentru auditarea financiară anuală, precum și pentru depunerea declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

 

Temeiul prelucrării este relația contractuală și obligația legală.

Apărarea drepturilor în justiție

Atunci când ne apărăm drepturile în justiție pentru recuperarea unor sume datorate sau când ne protejăm interesele împotriva unor pretenții/reclamații nejustificate, vom prelucra datele dvs. (furnizate nouă de către Dvs) necesare formulării unor acțiuni în instanță, altor cereri și documente specifice.

 

Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim.

Proceduri în fața autorităților

Atunci când suntem obligați conform unor prevederi legale, vom furniza autorităților și instituțiilor competente datele pe care le deținem și care ne-au fost solicitate în mod legal.

 

Temeiul prelucrarii este obligația legală.

Date colectate în mod automat

Crearea de profiluri de client în scop de marketing direct

În funcție de interacțiunile și comportamentul dvs. în Platformă, putem colecta și prelucra prin intermediul partenerilor noștri (e.g Google) datele pentru a crea profilul dvs. de client în vederea transmiterii ulterioare de oferte personalizate sau plasarea de anunțuri promoționale (prin Google sau Facebook).

 

În vederea profilării putem prelucra următoarele date:

 • pe baza comportamentului dvs. de navigare pe site ex.: anunțuri vizualizate;

 • pe baza datelor demografice: vârstă, sex, oraș;

 • pe baza istoricului de activitate și a valorii monetare.

Este important să rețineți ca vă puteți opune oricând profilării prin simpla informare a noastră cu privire la targetarea reclamei pe Facebook și Google.

 

Temeiul prelucrării este consimțământul. Este important să rețineți că vă puteți retrage consimțământul oricând.

Date colecatate prin intermediul tehnologiei cookie

Atunci când vizitați Platforma ca vizitator sau vă autentificați în contul de client, colectăm cu ajutorul cookie-urilor și date obtinuțe de la computerul, telefonul, tableta sau alt dispozitiv utilizat de dvs. („dispozitivul”), informații cu care vă putem identifica online („identificatori online”) și pe care le utilizăm la profilare în scop de marketing direct:

 • Adresa IP;

 • Browser-ul de internet pe care îl utilizați și versiunea sistemului de operare al dispozitivului;

 • Date de protocol HHTP/HTTPS;

 • Durata vizitei/activității dvs. pe website-ul Platformei;

 • Locația generală a dispozitivului (daca este activată geo-localizarea) de pe care vă conectați la site-ul Platformei. 

 

Este foarte important de știut că majoritatea dispozitivelor vă oferă opțiunea de a dezactiva serviciile de geo-localizare chiar din setările dispozitivului respectiv.

 

„Cookie-uri” - sunt fișiere pe care un server le trimite dispozitivului dvs., plasate pe site-ul Platformei sau prin descărcare. Modalitatea în care prelucrăm cookie-uri sunt detaliate în Politica de utilizare a cookies, disponibilă pe website-ul Platformei.

 

Temeiul prelucrării este consimțământul. Este important să rețineți că vă puteți retrage consimțământul oricând.

Publicitate

Pe baza navigărilor și comportamentului dvs. în Platformă, monitorizat prin cookie-uri, vă putem furniza reclame on-line la unele dintre serviciile noastre care vă pot interesa. Pe baza informațiilor despre navigarea dvs. în Platformă, vă putem încadra într-un grup de interes cu alți clienți similari, ca și comportament de navigare și vă vom livra astfel reclame (bannere) pe baza acelor interese.

 

Puteți refuza setarea unui modul cookie prin funcția browser-ului care dezactivează în general setarea automată de module cookie. Puteți, de asemenea, dezactiva modulele cookie pentru serviciile publicitare ale unui furnizor de servicii browser (de ex. Google), setând browser-ul dvs. în așa fel încât modulele cookie ale domeniului respectiv să fie blocate. Opțiunea de a renunța la publicitatea comportamentală on-line nu va opri afișarea reclamelor generale, care nu sunt individualizate în funcție de interesele dvs.

 

Temeiul prelucrării este consimțământul. Este important să rețineți că vă puteți retrage consimțământul oricând.

Oferte personalizate

Putem utiliza adresa dvs. de e-mail și numărul de telefon mobil pentru crearea de liste de clienți, iar apoi vom folosi datele codificate din această listă pentru a corela datele dvs. (și ale altor clienți dintr-un grup de interes) cu datele persoanelor de pe Facebook, pentru a transmite, pe acest canal, către contul dvs. de Facebook, oferte personalizate prin reclame țintă.

 

În plus, pe website-ul Platformei putem utiliza și serviciile Facebook de audiență personalizată creată cu ajutorul datelor pixelului dvs. Cu ajutorul acestui serviciu oferit de Facebook, Platforma, împreună cu ajutorul Google, poate identifica faptul că ați dat click pe anunțul nostru publicitar din Facebook și ați fost redirecționat către site-ul Platformei. Datele colectate cu Facebook servesc exclusiv la întocmirea de statistici privind succesul și utilizarea campaniilor noastre publicitare pe Facebook.

 

Separat, dacă ne veți aprecia pagina de Facebook prin acordarea unui „Like”, putem primi aceste informații fără a le utiliza altfel decât pentru a putea comunica cu dvs. și, eventual, pentru a vă transmite unele oferte personalizate prin contul dvs. de Facebook pe bază de audiențe personalizate.

 

Temeiul prelucrării este consimțământul pe care ni l-ați acordat, cel mai probabil prin intermediul unui pop-up, e-mail sau sms. Este important să rețineți că vă puteți retrage consimțământul oricând.

Publicitate comportamentală on-line

Pe baza navigărilor și comportamentului dvs. în Platformă, monitorizat prin cookie-uri, vă vom furniza reclame on-line la unele dintre produsele noastre care vă pot interesa. Dacă nu doriți să participați la monitorizarea prin cookie-uri în scopul transmiterii de reclame (bannere) on-line pe baza intereselor dvs., puteți refuza setarea în acest sens a unui modul cookie prin setarea browser-ului care dezactivează în general setarea automată de module cookie. Puteți, de asemenea, dezactiva modulele cookie pentru serviciile publicitare ale unui furnizor de servicii browser (de ex. Google), setând browser-ul dvs. în așa fel încât modulele cookie ale domeniului respectiv să fie blocate. Puteți face asta foarte ușor din următoarea pagină www.youronlinechoices.com/ro/optiunile-mele. Opțiunea de a renunța la publicitatea comportamentală on-line nu va opri afișarea reclamelor generale, care nu sunt individualizate în funcție de interesele dvs.

 

Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim pentru promovarea bunurilor noastre.

Securitate și mentenanță website

În mod normal utilizăm următorii identificatori online pentru mentenanța și securizarea website-ului Platformei:

 • Adresa IP;

 • Browser-ul de internet pe care îl utilizați și versiunea sistemului de operare al dispozitivului cu care vă conectați;

 • Date de protocol HHTP/HTTPS;

 • Locația dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care vă conectați la site-ul Platformei.

Aceste date sunt prelucrate pentru a asigura buna funcționare a website-ului, respectiv:

 • afișarea corectă a conținutului;

 • reținerea datelor dvs. de autentificare (atunci când ne solicitați);

 • îmbunătățirea website-ului Platformei;

 • parametrarea dispozitivului de pe care vă conectați/autentificați la cerințele site-ului Platformei;

 • asigurarea securității website-ul și asigurarea protecției împotriva fraudei sau a oricărei breșe de securitate IT în ceea ce privește Platforma;

 • identificarea și remedierea defecțiunilor care împiedică utilizarea website-ului nostru sau ale contului dvs. de client.

 

Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim pentru implementarea, parametrarea și menținerea măsurilor de securitate a website-ului/lor Platformei.

Date primite de la terți

În cazul în care veți fi direcționat pe pagina noastră prin intermediul unei platforme terțe de promovare

Putem colabora cu societăți specializate ce efectuează activități de promovare a produselor și/sau a site-ului nostru (activitate generare lead-uri). În cazul în care veți naviga pe site-ul nostru ca urmare a activității de promovare efecuate de către acest tip de societăți, putem primi codul de urmărire a clientului care identifică sursa lead-ului.

 

Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a crește masa de clienți.

 

5.     CÂT TIMP VĂ PRELUCRĂM DATELE

Platforma prelucrează datele dvs. pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată. 

Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele:

 • pentru perioada de care avem nevoie de datele dvs. pentru a vă oferi serviciile și a ne îndeplini obligațiile față de dvs., precum și pentru scopurile menționate mai sus în prezenta Politică;

 • daca aveți un cont de client deschis pe Platformă sau dacă sunteți clientul nostru, vom păstra datele dvs. cât timp acest cont de client este activ, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la data ultimei autentificări în cont sau ultimei activități din Platformă; vă putem notifica înainte de a închide contul dvs. de client și a șterge toate datele asociate acestui cont de client;

 • daca v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor pentru o perioadă mai mare, vom menține datele pe toată această perioadă, cu excepția cazului în care vă retrageți între timp consimțământul;

 • obligațiile legale sau contractuale ne impun păstrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă de timp, de exemplu perioadele prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor noastre în justiție (cu titlu general, o perioadă care să acopere prescripția). 

Dacă vă dezactivați contul de client din Platformă și ne solicitați în mod expres ștergerea totală, datele asociate contului dvs. de client vor fi șterse sau anonimizate astfel încât să nu mai puteți fi identificat în sistemele noastre de evidență a datelor, exceptând cazul în care suntem obligați să păstrăm datele dvs. pentru o perioadă mai lungă, în baza legii sau interesului nostru legitim.

În acest fel vă vom asigura controlul deplin asupra datelor dvs. personale. Vom colecta și prelucra din nou datele dvs. dacă ni le veți oferi din nou în website-ul Platformei.

Pentru scopurile pentru care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea datelor, evidențiate în tabelul de mai sus, vom prelucra datele dvs. cu privire la respectivul scop până când vă retrageți consimțământul privind prelucrarea în scopul respectiv, cu excepția cazului în care suntem obligați să menținem aceste date pentru o perioadă mai lungă de timp potrivit legii, pentru raportări la autoritățile publice sau pentru a ne apăra drepturile în justiție.

Vă informăm că ne bazăm pe consimțământul dvs. atunci când prelucrăm datele dvs. pentru a vă transmite:

 • oferte personalizate pe bază de publicitate comportamentală online;

 • oferte personalizate bazate pe profilarea pe care o facem în scop de marketing direct, prin canalele de comunicare sms, email și notificări push-up;

 • oferte bazate pe audiențele personalizate (pe liste de clienți) în Facebook.

 

6.     CUI PUTEM DEZVĂLUI DATELE

 1. Datele dvs. personale pot fi transmise către și pot fi prelucrate de partenerii noștri de încredere pentru a vă fi furnizate serviciile.

Pentru a livra serviciile în Platformă, vom partaja datele dvs. cu partenerii noștri de încredere. Selectăm foarte atent partenerii și furnizorii care efectuează, în numele nostru, operațiuni suport activității noastre. Împărtășim cu aceștia doar datele personale necesare realizării activităților specifice pe care le încredințăm acestora. 

Atunci când externalizăm anumite activități către partenerii noștri de încredere, depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica, în prealabil, dacă aceștia asigură protecția datelor dvs. prin măsuri stricte de securitate a datelor și vom încheia cu fiecare contracte de prelucrare a datelor. În detaliu, putem transmite pe viitor unele date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea funcțiilor și serviciilor necesare operării activităților Platformei, cum ar fi:

 • curieri terți autorizați de noi să livreze produsele cumpărate;

 • procesatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile în sistem 3D Secure;

 1. Împărtășim datele dvs. cu partenerii noștri și în scopuri de marketing sau pentru a putea efectua marketing

Pentru a vă oferi servicii personalizate intereselor și preferințelor dvs., putem prelucra anumite date cu unii parteneri care ne ajută să vă adresăm ofertele personalizate, cum ar fi: (i) prelucrarea datelor prin platforma Facebook pentru a vă transmite oferte personalizate prin reclame țintă cu ajutorul funcției de audiențe personalizate pe liste de clienți, sau (ii) prelucrarea datelor pentru a vă transmite ofertele personalizate bazate pe publicitatea comportamentală online derulate cu Google AdWords.

 1. Transmiterea datelor către autorități și instituții publice sau organe judiciare

Putem transmite unele din datele dvs. personale autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea spălării banilor; depunerea declarațiilor, situațiilor financiare la autoritățile fiscale etc.) sau putem transmite aceste date către instanțele judiciare atunci când ne apărăm în justiție sau în fața altor autorități publice.

 1. Accesul auditorilor și consultanților 

Putem transmite unele din datele dvs. personale furnizorilor de servicii de contabilitate, juridice, resurse umane, audit, servicii bancare.

7.     TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

Ca regulă, datele dvs. nu sunt stocate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”). Totuși, unele date vor putea fi transferate către partenerii noștri care ne ajută să operăm activitățile Platformei și sunt situați în afara spațiului Uniunii Europene. Însă, cu fiecare dintre acești parteneri vom depune eforturi rezonabile pentru a ne asigura că există măsuri adecvate de protecție a datelor.

Mai exact, este posibil să folosim furnizori de servicii care ne ajută să vă transmitem informări pe e-mail, deși este situat pe teritoriul SUA (în afara spațiului UE), deține certificarea Privacy Shield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) la secțiunea non-HR, asigurând astfel un nivel adecvat de securitate a datelor, recunoscut de Comisia Europeană.

Atunci când vă vom transmite oferte personalizate prin reclame țintă, vom apela la funcția de audiențe personalizate gestionată de Facebook Inc. situat în afara UE/Spațiului Economic European, care însă este certificat conform informațiilor disponibile public, conform cerințelor Scutului de Confidențialitate UE-SUA (considerat a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană către organizații din Statele Unite). Vă recomandăm să consultați și Politica de confidențialitate a Facebook pe site-ul acestuia.

Dacă vom transfera datele dvs. și către alți parteneri/ furnizori ai Platformei situați în state care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor transmise, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că respectivii parteneri/furnizori respectă termenii și condițiile stabilite în această Politică. Aceste măsuri pot include, în plus, implementarea unor standarde de protecție a datelor (de ex. ISO 27001), a unor clauze contractuale standard adoptate de Comisia Uniunii Europene, precum și a unor sisteme de control direct al acestor mecanisme.

 

8.       SECURITATEA DATELOR

Platforma a implementat măsurile adecvate de securitate pentru a împiedica ca datele dvs. cu caracter personal să fie pierdute, utilizate sau accesate accidental, modificate sau divulgate în mod neautorizat. De asemenea, limităm accesul la datele dvs. personale acelor angajați, agenți, contractanți și altor terțe părți care au o nevoie comercială de a cunoaște datele respective. Aceștia vor procesa datele dvs. personale la instrucțiunea noastră și se supun obligației de confidențialitate. 

Am implementat proceduri pentru a trata orice încălcare suspicioasă a datelor cu caracter personal și vă vom notifica pe dvs. și orice autoritate de reglementare competentă cu privire la încălcare, atunci când suntem obligați legal să acționăm astfel.

Putem păstra datele Dvs în format fizic sau în format electronic. În unele circumstanțe, putem anonimiza datele dvs. cu caracter personal (astfel încât să nu mai fie asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informații nelimitat, fără să vă informăm.

 

9.  DREPTURILE DVS.

În completarea celor menționate în prezenta Politică, în anumite circumstanțe, persoana vizată are anumite drepturi în conformitate cu legile privind protecția datelor cu caracter personal. Acestea includ:

 1. Dreptul de acces

Ne puteți cere:

-        să confirmăm dacă vă prelucrăm datele personale;

-        să vă dăm o copie a acelor date;

-        să vă oferim alte informații despre datele dvs. personale, precum datele pe care le avem, pentru ce le folosim, cui le dezvăluim, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am luat datele dvs. și dacă am efectuat orice proces decizional automatizat sau creare de profiluri, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate în această Politică.

 

 1. Dreptul de rectificare

Ne puteți cere să rectificăm datele personale inexacte. Este posibil să căutăm să verificăm acuratețea datelor înainte de rectificarea acestora.

 

 1. Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat)

Ne puteți cere să vă ștergem datele personale, dar doar în cazul în care:

-        nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

-        v-ați retras consimțământul (când prelucrarea datelor a fost bazată pe consimțământ); sau

-        ca urmare a unui drept întemeiat de a obiecta (vedeți Obiecție mai jos); sau

-        au fost prelucrate ilegal; sau

-        trebuie respectată o obligație legală al cărei subiect este Compania.

 

Nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de a vă șterge datele personale dacă prelucrarea datelor dvs. personală este necesară:

-        pentru respectarea unei obligații legale; sau

-        pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție;

 

Există alte câteva circumstanțe în care nu suntem obligați să răspundem solicitării dvs. de ștergere, deși acestea două sunt probabil cele mai comune situații în care vă vom refuza această solicitare.

 

 1. Dreptul de restricție

Ne puteți cere să vă restricționăm (și anume, să le păstrăm fără a le folosi) datele personale doar când:

-        acuratețea acestora este contestată (vedeți Rectificare), pentru a ne permite să le verificăm acuratețea; sau

-        prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să le ștergeți; sau

-        nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem în continuare nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau

-        v-ați exercitat dreptul de a obiecta, iar verificarea motivelor imperioase este în așteptare.

 

Putem continua să folosim datele dvs. personale în urma unei cereri de restricție, în cazul în care:

-        avem consimțământul dvs.; sau

-        pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturi în justiție; sau

-        pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.

 

 1. Dreptul de portabilitate

Ne puteți cere să vă furnizăm datele dvs. personale într-un format structurat, folosit în mod obișnuit, prelucrabil automat sau puteți solicita să fie „portate” direct unui alt operator de date, dar în orice caz, doar când:

-        prelucrarea este bazată pe consimțământul dvs. sau pe executarea unui contract cu dvs.; și

-        prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

 

 1. Dreptul de opoziție

Puteți obiecta la orice prelucrare a datelor dvs. personale ce au ca temei juridic „interesele noastre legitime”, dacă credeți că drepturile și libertățile dvs. fundamentale au prioritate față de interesele noastre legitime.

 

Odată ce ați obiectat, avem oportunitatea de a vă demonstra că avem interese legitime convingătoare, ce au prioritate față de drepturile și libertățile dvs.

 

 1. Dreptul de a formula o plângere

Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vă rugăm să încercați să rezolvați orice problemă discutând, în primă instanță, cu noi, deși aveți dreptul de a contacta autoritatea de supraveghere în orice moment.

 

 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în situația în care Platforma prelucrează datele cu caracter personal în baza acestuia.

 

Persoana vizată nu va plăti un comision sau orice altă taxă pentru a accesa datele dvs. cu caracter personal (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Totuși, Platforma, în calitate de operator, poate impune un onorariu rezonabil dacă cererea formulată este vădit nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, Platforma va putea refuza să dea curs unei cereri primite în aceste circumstanțe.

Platforma are dreptul de a cere anumite informații pentru a putea confirma identitatea persoanei vizate care a efectuat solicitarea și a asigura, în siguranță, datele personale (sau de a exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a asigura că datele cu caracter personal nu sunt divulgate persoanelor care nu au dreptul să le primească. Vă putem contacta pentru a vă cere informații suplimentare cu privire la cererea dvs. de a grăbi răspunsul nostru.

Platforma va depune diligențele necesare pentru a răspunde la toate cererile legitime în termen de o lună. Ocazional, este posibil să dureze mai mult de o lună dacă cererea persoanei vizate este foarte complexă sau persoana vizată a formulat mai multe cereri. În acest caz, Platforma vă va notifica și vă va ține la curent.

 

10. SĂ Ținem legĂtura

Pentru toate chestiunile ce reies din această Politică, inclusiv solicitări de exercitare a drepturilor subiecților, ne puteți contacta:

 • Prin e-mail la contact@rombaby.ro
 • Prin poștă la adresa din  București, Sector 6, Bd. Ghencea nr. 79.

Dacă aveți o plângere sau sunteți îngrijorat în legatură cu modul în care vă folosim datele personale, vă rugăm să ne contactați, în primă instanță, pe noi și noi vom încerca să rezolvăm problema cât mai curând posibil.

 

Vă dorim navigare plăcută!

Produsul a fost adaugat la favorite